Skip to main content
Skip table of contents

Hva er NRF-nummer

NRF-nummer er entydig identifikasjon på den enkelte vare i databasen (ikke forpakning) som tilhører kanalen VA/VVS. Nummeret blir tildelt når leverandøren legger inn varene i NOBB-databasen og velger kanalen NOBB VA/VVS. Ett produkt skal kun ha ett NRF-varenummer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.