NOBB-Kontrakt er en programvare for håndtering av avtaler mellom leverandører og handel. I NOBB-Kontrakt registrerer og vedlikeholder leverandørene rabattavtaler og sender disse til sine kunder i handelen. Rabatter og betingelser knyttes til gruppestrukturen, moduler og varer i NOBB, og sørger for korrekt kalkulasjon av innkjøpspriser i handelen.