Skip to main content
Skip table of contents

Hva er NOBB-Kontrakt

NOBB-Kontrakt er en programvare for håndtering av avtaler mellom leverandører og handel. I NOBB-Kontrakt registrerer og vedlikeholder leverandørene rabattavtaler og sender disse til sine kunder i handelen. Rabatter og betingelser knyttes til gruppestrukturen, moduler og varer i NOBB, og sørger for korrekt kalkulasjon av innkjøpspriser i handelen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.