Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Mål og vekt

Mål og vekt på pakninger skal oppgis som brutto, og med fokus på logistikk og lagerplanlegging. Med bruttomål og bruttovekt menes mål og vekt av produktene, inklusive emballasje og last bærer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.