Gjelder kun for pakningen T-pak: Maks stablevekt på toppen av pallen i kg. Teoretisk stablevekt på lager.