Leverandørens modulnr. består av tall eller bokstaver som leverandøren tildeler modulen. Kan være leverandørens interne gruppenummer og bør være tilgjengelig i leverandørens eget system.  Det er kun leverandøren som ser/benytter det interne modulnr.