Skip to main content
Skip table of contents

Hva er komplett pakning

Komplett pakning betyr at disse datafelter er fylt ut:

 • Pakningsklasse

 • Pakningstype

 • Består av enhet

 • Består av antall

 • GTIN

 • Høyde

 • Lengde

 • Bredde

 • Vekt

 • Bestillbar

 • Lagerført

Etter at pakningen er opprettet, vil systemet angi om pakningen er komplett eller ikke.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.