Skip to main content
Skip table of contents

Hva er GS1-128

GS1-128 benyttes blant annet på varer som har variabel lengde innenfor trelast. Da benyttes GS1-128 strekkoden til å angi lengden på det fysiske produktet. Skal ikke benyttes der hvor man har stykk som enhet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.