Skip to main content
Skip table of contents

Hva er F-pak

F-pak er minste elektroniske identifiserbare forpakning, og den naturlige minste salgsenhet til sluttkunden. Det er entydig produsentens ansvar i samspill med markedskreftene å definere sin F-pak. Det finnes tilfeller der minste salgbare enhet tydelig framgår, men ulike hensyn tilsier at varen ikke kan merkes med GTIN-nr. Der slike problemstillinger oppstår skal leverandøren opprette en fullstendig F-pak for varen, men definere pakningen som ikke bestillbar fra leverandør/alternativ leverandør. Om handelen velger å splitte en minste salgbar enhet i butikk, er det butikkens ansvar å håndtere dette.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.