Skip to main content
Skip table of contents

Hva er et NOBB-nummer

NOBB-nummer er entydig identifikasjon på den enkelte vare i databasen (ikke forpakning). Nummeret blir tildelt når leverandøren legger inn varene i NOBB-databasen. Ett produkt skal kun ha ett NOBB-varenummer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.