Skip to main content
Skip table of contents

Hva er et NOBB-modulnummer

NOBB modulnummer blir tildelt ved innleggelse av modul i databasen. Dette nummeret benyttes til å klassifisere varer som logisk har en tilknytting inn under samme modul. Dette gjør det mulig å samle alle varer som kan beskrives med en felles tekst, beskrivelse, et bilde og et varegruppenummer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.