Skip to main content
Skip table of contents

Hva er et merkenavn (brand)

Merkenavnet (brand) til de varene som tilhører en modul. Det er varens «brand» som registreres, dvs. det merkenavnet varen er kjent som. Modulen kan kun ha ett merkenavn. Merkenavn skal inneholde produktets naturlige merkenavn.

Hvis leverandøren ikke har brand på varene sine kan modulen merkes med «Ikke relevant» på dette feltet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.