Skip to main content
Skip table of contents

Hva er et GTIN-nummer

GTIN-nr. (Global Trade Item Number) (tidligere EAN-/UPC-nr) er et strekkodenummer som legges inn på pakninger. Identifiserer vare og unik pakning.

Bruk av strekkoder er avgjørende i butikker i nye plukk og håndteringssystemer internt i bedriftene. Ved effektivisering av varemottak og bruk av elektronisk pakkseddel. Alle varer i NOBB skal ha GTIN-nr. på alle salgbare pakninger. GTIN-nr. er et globalt nummersystem som sikrer unik identifikasjon av produkter og pakninger. GTIN-nr. kan ha inntil 14 siffer.

Alle pakningsnivåer F-pak, D-pak og T-pak skal ha unike GTIN-nr. For GTIN-nr. finnes følgende varianter:

GTIN 8           Benyttes på små produkter (F-pak)

GTIN 12         Benyttes i USA og Canada (F-pak, D-pak og T-pak)

GTIN 13         Benyttes på F-pak, D-pak T-pak og bestillbar enhet, anbefales brukt i byggevarebransjen

GTIN 14         Benyttes på D-pak og T-pak. Ikke på F-pak

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.