Skip to main content
Skip table of contents

Hva er en varetekst

En beskrivelse av hver enkel artikkel med unik størrelse, farge og egenskaper. Systemtekst (Varetekst 1) og varetekst 2 benyttes primært i handelens butikkdata-systemer, mens netthandelsløsningene har behov for mer markedsrettet informasjon (Varetekst digitale kanaler).

Varetekst digitale kanaler må være logisk oppbygd og ha søkemotor-optimaliserte tekster.

Vareteksten Varetekst 1 (systemtekst) og Varetekst digitale kanaler må være unik i NOBB for leverandøren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.