Skip to main content
Skip table of contents

Hva er en varebeskrivelse

Varebeskrivelse er spesifikk for den enkelte vare og vil overstyre modulbeskrivelsen.

Husk å fokusere på varens fordeler, egenskaper og bruksområder. Hold teksten enkel, kort og selgende. Unngå tekniske og kompliserte beskrivelser. Maksimal lengde er 800 tegn. Bruk både store og små bokstaver, og unngå spesialtegn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.