Skip to main content
Skip table of contents

Hva er en varebeskrivelse

Varebeskrivelse er produktinformasjon som kun brukes der hvor beskrivelsen avviker fra Modulbeskrivelse. Teksten skal være best mulig tilpasset og egnet for sitt bruksområde. Beskrivelsestekster bør ikke være mer enn 400 tegn.

Varebeskrivelse overstyrer det som er registrert under Modulbeskrivelse.

Teksten skal få frem varens fordeler, egenskaper og bruksområder.

Maks lengde er 400 tegn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.