Skip to main content
Skip table of contents

Hva er en pakningsklasse

Pakningsklasser: F-pak (forbrukerpakning), D-pak (detaljistforpakning) og T-pak (transportpakning). Alle fysiske pakninger skal inneholde hvilken pakningsklasse denne enheten tilhører. UDEF er pakninger som ikke har pakningsklasse.

Hver enkelt pakning skal angis med en type pakningsklasse. Det kan velges mellom F -, D - og T-pak og UDEF pakning.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.