Pakningsklasser: F-pak (forbrukerpakning), D-pak (detaljistforpakning) og T-pak (transportpakning). Alle fysiske pakninger skal inneholde hvilken pakningsklasse denne enheten tilhører. UDEF er pakninger som ikke har pakningsklasse.

Hver enkelt pakning skal angis med en type pakningsklasse. Det kan velges mellom F -, D - og T-pak og UDEF pakning.