Skip to main content
Skip table of contents

Hva er en modul

En modul er betegnelsen på en gruppe med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme NOBB Varegruppe og ETIM klasse og har samme produsent og merkenavn. Alle varer i NOBB må ha relasjon til modul. Modulene bør struktureres og deles inn i et nivå som gjør det mulig å forenkle registreringen på varenivå. Ved å gjøre dette kan man registrere modulbeskrivels, så slipper å gjøre dette på den enkelte vare. 

image-20240515-113808.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.