Skip to main content
Skip table of contents

Firmaroller i NOBB

Det finnes ulike firmaroller i NOBB

  • Leverandør (vareeier)

  • Alternativ leverandør (prisgiver)

  • Bruker med pris (BM)

  • Åpen NOBB / Bruker uten pris (BU),

I tillegg kommer rollen NOBB-Kontrakt (tilgjengelig for Leverandør/BM som har NOBB-Kontrakt abonnement).

Alle kan se all vareinformasjon, Leverandør ser kun NOBB-indekspris på egne varer, Bruker med pris (BM) kan se alle NOBB-indekspriser og Åpen NOBB (BU) ser ikke NOBB-indekspris.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.