Skip to main content
Skip table of contents

Firmaroller i NOBB

Det finnes ulike firmaroller i NOBB

  • Leverandør (vareeier)

  • Alternativ leverandør (prisgiver)

  • NOBB Data Total (tidligere Bruker med pris - BM)

  • NOBB Data (tidligere Bruker uten pris - BU)

I tillegg kommer rollen NOBB-Kontrakt (tilgjengelig for Leverandør/BM som har NOBB-Kontrakt abonnement).

Alle kan se all vareinformasjon, Leverandør ser kun NOBB indekspris på egne varer, NOBB Data Total kan se alle NOBB indekspris og NOBB Data ser ikke NOBB indekspris.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.