Skip to main content
Skip table of contents

Finn varer som mangler dokumentasjon

Velg Varer og trykk på Alle i venstre menyen.

Trykk på Avansert søk.

Velg Varetype → Standardvare

Velg Status → Aktiv

Velg Uten dokumentasjon → for eksempel FDV

Tryk på knappen Søk.

Resultat: alle aktive standardvarer som mangler dokument FDV blir vist i listen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.