Velg Varer og trykk på Alle i venstre menyen.

Trykk på Avensert søk.

Velg Varetype → Standardvare

Velg Status → Aktiv

Velg Uten dokumentasjon → for eksempel FDV

Tryk på knappen Søk.

Resultat: alle aktive standardvarer som mangler dokument FDV blir vist i listen.