Skip to main content
Skip table of contents

Excel-mal for priser og avrunding av antall desimaler

Dersom filen med de nye prisene ikke blir lastet opp, og du får meldig om for mange desimaler, må Excel-filen korrigeres.

Maks. antall desimaler på pris er 2.

I enkelte tilfeller er ikke alle desimaler synlige i Excel.

For å korrigere kan du bruke formelen Avrund i Excel. Stil markøren i kolonne C og avrund til 2 desimaler som vist nedenfor:

Derretter markerer du verdiene i kolonne C, kopierer de og limer inn verdier med avrunnende priser i kolonne B og sletter verdier i kolonne C. Formelen kan ikke ligge skjult i filen.

Husk at når du avrunder er det viktig at du sjekker at øreavrundingen stemmer med prisene du har i eget system (faktura), slik at kunden ikke får avvik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.