Gå til menyen Dokumenter. Finn og åpne det aktuelle dokumentet.

Trykk på Erstatt dokument ikonet:

Velg dokumentet som skal erstatte eksisterende dokumentet fra din PC.

Dokument er erstattet. Varene som er koblet til dokumentet endrer ikke status, og publiseres automatisk.