Skip to main content
Skip table of contents

Erstatt dokument

Gå til menyen Dokumenter. Finn og åpne det aktuelle dokumentet.

Trykk på Erstatt dokument ikonet:

Velg dokumentet som skal erstatte eksisterende dokumentet fra din PC.

Dokument er erstattet. Varene som er koblet til dokumentet endrer ikke status, og publiseres automatisk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.