Moduler eksporteres fra menyen Moduler (filen kan ikke benyttes til import av nye moduler).

Trykk på knappen Alle.

Kun aktive moduler blir automatisk med i eksporten. Ønsker du å eksportere utgåtte moduler, velg bort Aktive.

Marker alle modulene og trykk Eksport.