Skip to main content
Skip table of contents

Eksporter moduler

Moduler eksporteres fra menyen Moduler (filen kan ikke benyttes til import av nye moduler).

Trykk på knappen Alle.

Kun aktive moduler blir automatisk med i eksporten. Ønsker du å eksportere utgåtte moduler, velg bort Aktive.

Marker alle modulene og trykk Eksport.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.