I NOBB har vi ulike dokumenttyper, må være i PDF format. Se mer om dokumentasjonstypene her.