Skip to main content
Skip table of contents

Brukerlisenser

For at den enkelte leverandør skal ha tilgang til den nye leverandørløsningen vil det lages en bruker som skal knyttes til den riktige personen hos leverandøren. Alle brukere i den nye løsningen skal være identifisert med e-post adresse til den enkelte bruker. Firmapost-adresser eller adresser som kan deles mellom forskjellige brukere vil ikke bli tillatt.

Vi trenger følgende informasjon for å registrere en bruker:

  • Bedriftens navn

  • Deltakernummer i NOBB

  • Organisasjonsnummer

  • Navn på bruker

  • E-postadresse til bruker (kun gyldige adresser til den enkelte vil godtas)

  • Mobilnummer

Hvis “deltakernummer” er ukjent, kan dette søkes opp på NOBB.no. Gå til Leverandører og velg firmanavn. Deltakernummer finner du her:

image-20240710-101611.png

Registrer bruker

Alle leverandørkunder får etablert 1 stk. bruker som en del av sitt NOBB abonnement. Ønskes flere bruker-tilganger kan dette bestilles til en pris av NOK 1.413 pr. bruker pr. år. For bestilling av ekstra brukere følges samme prosedyre som beskrevet over.

NOBB deltakernummer er også tilgjengelig i NOBB Leverandør

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.