For at den enkelte leverandør skal ha tilgang til den nye leverandørløsningen vil det lages en bruker som skal knyttes til den riktige personen hos leverandøren. Alle brukere i den nye løsningen skal være identifisert med e-post adresse til den enkelte bruker. Firmapost-adresser eller adresser som kan deles mellom forskjellige brukere vil ikke bli tillatt.

Vi trenger følgende informasjon for å registrere en bruker:

  • Bedriftens navn

  • Deltakernummer i NOBB

  • Organisasjonsnummer

  • Navn på bruker

  • E-postadresse til bruker (kun gyldige adresser til den enkelte vil godtas)

  • Mobilnummer

Hvis “deltakernummer” er ukjent, kan dette søkes opp på NOBB.no. Gå til deltaker og søk opp ditt firmanavn. Deltakernummer finner du i listen her. Etter at du har logget inn og trykket på Deltakere.

Registrer bruker

Alle leverandørkunder får etablert 1 stk. bruker som en del av sitt NOBB abonnement. Ønskes flere bruker-tilganger kan dette bestilles til en pris av NOK 1.413 pr. bruker pr. år. For bestilling av ekstra brukere følges samme prosedyre som beskrevet over.

NOBB deltakernummer er også tilgjengelig i NOBB Leverandør: