Skip to main content
Skip table of contents

Antall tillatte dokumentasjonstyper per vare

En vare kan kun ha en av hver dokumenttype koblet.

Unntak hvor det er mulig å legge til 2 dokumenter per vare:

  • ETA - Europeisk teknisk bedømmelse

  • SER - Sertifikater/teknisk godkjennelse

  • BRO - Brosjyre

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.