Ønsker du å gjøre endringer på dokumenter, finn dokumentet og åpne det ved å trykke på linjen med dokument:

Tor mer informasjon se under: