Skip to main content
Skip table of contents

Legg varer til dokument

Gå til menyen Dokumenter. Finn og åpne det aktuelle dokumentet.

Velg Relaterte varer, og trykk på knappen Legg til varer.

Her kan du bruke Enkelt søk eller Avansert søk.

Enkelt søk: Her kan du søke på varetekst, varenummer, NOBB-nummer, GTIN. Du kan også lime inn en liste med NOBB-nummer for å finne aktuelle varer.

Avansert søk: Her kan du kombinere søk på flere datafelter i samme operasjon.

Eksempel 1: Legge til dokument på alle aktive standardvarer i en modul.

Søk etter NOBB modulnummer og marker varene som skal kobles til dokument og trykk på knappen Lagre.

Eksempel 2: Legge til et FDV dokument på alle aktive standardvarer i en modul som mangler dokumentet FDV .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.