Skip to main content
Skip table of contents

Tips

Sende avtaler

Du må huske å sende avtaler til dine kunder som har NOBB Kontrakt når du gjør endringer.

Nye varer

Hvis du oppretter en ny modul med nye varer må du påse at denne har riktig rabattstruktur i forhold til det som er registrert i NOBB Kontrakt. Dersom varene plasseres i en ny varegruppe må man sjekke at denne er registrert i NOBB Kontrakt. 

Priser

Husk at varer som ikke har pris i NOBB vareeier, ikke vises i NOBB Kontrakt. Hvis prisen ligger i karantene, vil den ikke vises i NOBB Kontrakt.

Det er kun ved endringer av varesortiment eller endringer på avtalen at man skal sende avtalen til kunden. Er det kun gjort prisendringer så trenger man ikke å sende avtalen på nytt. (Bruker må kalkulere prisene når det er prisjusteringer.)

Priskalkulasjon

Vareeier kan kalkulere prisene for å sjekke at de har registrert korrekte rabattavtaler.

Pålogging

En del har av og til problemer med påloggingen, et lurt tips er at man sjekker PC-klokka. Hvis din PC-klokke ikke er like den som er på NOBB Kontraktprogrammet ligger på, vil påloggingen mislykkes.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.