Skip to main content
Skip table of contents

Sending av avtaler

Før du sender avtalen må du huske å datere avtalen. Merk at du ikke kan tilbakedatere en avtale. Avtalen dateres i fliken “Avtalehode” til høyre på skjermbildet. Husk å lagre etter at dato er satt.

Marker avtalen som skal sendes og trykk på Send-knappen. En ny dialogboks vises, trykk på Send-knappen.

Ønsker man å sjekke at mottaker har mottatt avtalen, gjøres dette ved å klikke på fanen Sendte til venstre i skjermbildet.

Når mottaker har “godkjent” avtalen, flyttes avtalen til “Aktive” hos mottaker. I statusfeltet vises nå avtalen som “Mottatt, godkjent”

MERK, før du sender ny avtale, sjekk at forrige avtale i statusfeltet er merket “Mottatt, godkjent” ellers blir avtalen erstattet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.