Skip to main content
Skip table of contents

Rapporter

Fra menyvalget Rapporter kan du eksportere ulike oversikter til Excel/PDF. 

Avtale i Excel-format eksporterer alle betingelser og elementer til Excel, men tilhørende varegrupper/moduler/varer.

Avtale i PDF-format eksporterer avtalen til PDF slik den vises på skjerm. Dette er beregnet for utskrift, f.eks. benytte som grunnlag i avtaleforhandlinger.

Alle utgåtte rabattelementer: Denne rapporten viser en oversikt over alle rabattelementer som har passert Til-dato.

Varer uten betingelser viser alle varer som ikke har noen gjeldende betingelse i den markerte avtalen, dvs. ikke er koblet til noen rabatt.

Kalkulerte priser for valgte avtaler. Denne rapporten eksporterer alle varer med kalkulert pris. Rapporten er et godt grunnlag for kontroll av at rabatter og priser er riktig registrert. Husk å priskalkulere avtalen(e) før rapporten kjøres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.