Skip to main content
Skip table of contents

Oppdatering av avtaler

Dersom du legger inn nye varer i NOBB, vil disse varene automatisk fanges opp av de eksisterende rabattene i NOBB Kontrakt. Pass på at de varene som registreres «arver» riktig rabatt. Husk at du må oppdatere avtalene i NOBB Kontrakt dersom du gjør endringer som påvirker rabattene på varene. Dette kan for eksempel være:

 ·          Innleggelse av nye varer

·          Flytting av varer mellom moduler

·          Flytting av moduler til andre varegrupper

·          Varer som skal utgå med rabatter knyttet til seg

 Du må alltid huske å sende avtaler til dine kunder som har NOBB Kontrakt dersom du har opprettet avtaler eller gjort endringer på eksisterende avtaler!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.