Dersom du legger inn nye varer i NOBB, vil disse varene automatisk fanges opp av de eksisterende rabattene i NOBB Kontrakt. Pass på at de varene som registreres «arver» riktig rabatt. Husk at du må oppdatere avtalene i NOBB Kontrakt dersom du gjør endringer som påvirker rabattene på varene. Dette kan for eksempel være:

 ·          Innleggelse av nye varer

·          Flytting av varer mellom moduler

·          Flytting av moduler til andre varegrupper

·          Varer som skal utgå med rabatter knyttet til seg

 Du må alltid huske å sende avtaler til dine kunder som har NOBB Kontrakt dersom du har opprettet avtaler eller gjort endringer på eksisterende avtaler!