Her kan man velge ulike måter å se avtalen på.

Alle: Viser alle

Andre: Viser det vareeier har gjort (gjelder for bruker)

Egne: Viser egne betingelser og elementer (gjelder for bruker)

Utgått: Viser kun utgåtte betingelser og elementer

 

Denne funksjonen gjør at man enklere får oversikt over hvor rabatter er registrert i en avtale.