Skip to main content
Skip table of contents

Sletting av avtaler

Du kan slette en avtale ved å marker Mottakeren og deretter trykke Slette-knappen. I skjermbildet som kommer opp bekreftes det at avtalen skal slettes.

Vær oppmerksom: Mottaker av NOBB Kontrakt har mulighet å sammenligne eksisterende avtale mot ny innkommende avtale. Om man sletter en avtale til en mottaker for å opprette en ny, vil ikke mottakeren kunne sammenligne gammel avtale mot ny avtale. Hver avtale har sine egne unike ID nummer. Mottakeren vil også miste sine påslag (Selvkost og Utsalg) som eventuelt er lagt til i den gamle/eksisterende avtalen. Kontakt mottakeren om du vil slette en avtale for å lage en ny.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.