Skip to main content
Skip table of contents

Kopiering av avtaler

Det er mulig å kopiere en avtale med alle rabattbetingelser og rabattelementer.

Marker avtalen som skal kopieres og trykk på knappen «Kopiere».

Søk etter mottakeren av den kopierte avtalen og velg mottaker.

Da opprettes en kopi av avtalen du markerte, og denne kan du redigere og endre rabattene på.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.