Det er mulig å kopiere en avtale med alle rabattbetingelser og rabattelementer.

Marker avtalen som skal kopieres og trykk på knappen «Kopiere».

Søk etter mottakeren av den kopierte avtalen og velg mottaker.

Da opprettes en kopi av avtalen du markerte, denne kan du redigere og endre rabattene på.