Skip to main content
Skip table of contents

Sletting av avtaler

Du kan slette en avtale ved å marker avtalen og deretter trykke Slette-knappen. I skjermbildet som kommer opp bekreftes det at avtalen skal slettes.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.