Skip to main content
Skip table of contents

Oppdatering av avtaler

Dersom vareeier oppretter inn nye varer i NOBB, vil disse varene automatisk fanges opp av de eksisterende rabattene i NOBB- Kontrakt. Vareeier må påse at de varene som legges inn fanges opp av riktig rabatt. Det er viktig at vareeier oppdaterer avtalene i NOBB- Kontrakt dersom det gjøres endringer som påvirker rabattene på varene. Dette kan for eksempel være:

  • Innleggelse av nye varer

  • Flytting av varer mellom moduler

  • Flytting av moduler til andre varegrupper

  • Varer som skal utgå med rabatter knyttet til seg

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.