Skip to main content
Skip table of contents

Sending av avtaler

Som kjedekontor kan man videresende avtaler man mottar fra en leverandør til kjedemedlemmer som abonnerer på NOBB Kontrakt. Marker avtalene som skal sendes og trykk på Send-knappen

En ny dialogboks vises, her kan du søke frem en og en mottaker som skal ha avtalen eller du kan benytte en Distribusjonsliste. Trykk deretter på Send-knappen. Bekreftelse på at avtalene er sent blir vist nederst på siden.

Det blir også lagret en logg på avtaler som er sendt under fanen Sendte.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.