Skip to main content
Skip table of contents

Kopiering av rabattbetingelser og rabattelementer

Denne funksjonen gjør at du kan kopiere betingelser og elementer over til andre grupper/varer. Dette kan ofte være arbeidsbesparende.

Marker den rabattbetingelsen som skal kopieres, bruk høyre museknapp og velg Kopier eller snarveien Ctrl+C.

Marker så det nivået (varegruppe eller modul/vare) som skal kobles til den kopierte Rabattbetingelsen. Bruk høyre museknapp og velg Lim inn eller bruk snarveien Ctrl+V

Dersom det kun kopieres et Rabattelement, kan dette ikke limes inn på valgt nivå dersom det ikke allerede eksisterer en Rabattbetingelse her.

Ved kopiering av Rabattbetingelser kopieres også Rabattelementene med.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.