Denne funksjonen gjør at du kan kopiere betingelser og elementer over til andre grupper/varer. Dette kan ofte være arbeidsbesparende.

Marker den rabattbetingelsen som skal kopieres, bruk høyre museknapp og velg Kopier eller snarveien Ctrl+C.

Marker så det nivået (varegruppe eller modul/vare) som skal kobles til den kopierte Rabattbetingelsen. Bruk høyre museknapp og velg Lim inn eller bruk snarveien Ctrl+V

Dersom det kun kopieres et Rabattelement, kan dette ikke limes inn på valgt nivå dersom det ikke allerede eksisterer en Rabattbetingelse her.

Ved kopiering av Rabattbetingelser kopieres også Rabattelementene med.