Skip to main content
Skip table of contents

Kalkulering av priser - aktivering av betingelser

En viktig funksjon i NOBB Kontrakt er kalkulasjon av priser. I NOBB Kontrakt kan du enkelt kalkulere priser for innkjøp, selvkost og utsalgspriser. De kalkulerte prisene kan eksporteres til ulike formater som Excel, tekstformat, xml.

 En forutsetning for å kunne kalkulere priser er at rabattbetingelsene og rabattelementene er satt aktive. Dette vises i avtalen ved et rødt kryss (indikerer at betingelsen er inaktiv) eller en grønn hake (indikerer at betingelsen er aktiv).

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Man kan aktivisere en betingelse ved å markere den og trykke CTRL+A. For å sette en betingelse inaktiv kan du trykke CTRL+D. Alternativt kan man redigere betingelsen, og hake av for Aktiv.

Aktivisering av rabattbetingelser i hele avtalen kan gjøres ved å høyreklikke på øverste nivå (leverandør), og velge Aktiver alle betingelser.

Merk at man kun kan ha én aktiv rabattbetingelse på samme nivå. Dette gjelder f.eks. dersom man har ulike rabattbetingelser for ulike kvantum osv. I dette tilfellet må man velge hvilken betingelse som skal være aktiv og gjeldende for kalkulasjonen.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

OBS! Kun en av betingelsene kan være aktiv samtidig

 

For å starte priskalkulasjon markerer du avtalen i venstre del av skjermbildet, og høyreklikker på avtalen eller trykker på knappen Kalkuler på toppraden. 

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Du kan også markere alle avtaler (ctrl + a) dersom du ønsker dette, og kallulere priser for alle avtaler i en og samme operasjon.

Du vil få frem en dialogboks der du velger om du skal kalkulere avtalen basert på dagens gjeldende NOBB indekspris, eller fremtidig gjeldende NOBB indekspris.

Ved valg av fremtidig pris må du angi hvilken dato du skal kalkulere for. Trykk deretter på knappen Kalkuler, og priskalkulasjonen starter. Priskalkuleringen vil da beregne priser som er gjeldende på angitt tidspunkt, slik at du kan priskalkulere i forkant av f.eks. en prisendring.

Kalkulering av fremtidig pris er en nyttig funksjon for å kunne kontrollere at priser som gjelder frem i tid beregnes riktig.

I fanen “Priser” til høyre i skjermbildet vises de kalkulerte prisene, disse er kun basert på betingelser som er satt som aktive.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.