NOBB Kontrakt kan brukes av deltager typene Leverandør og Brukere med Pris (handelen) , og er et eget abonnement hos Norsk Byggtjeneste.

Leverandør registrerer og vedlikeholder avtaler til sine kunder i handelen, og sender avtalene til kundene (f.eks. en forhandler, et kjedekontor eller en grossist). Som oftest skal avtalen sendes til kjedekontoret, og disse tar seg av videre distribusjon ut til sine kjedemedlemmer.

Brukere med Pris (handelen) mottar avtaler fra leverandør eller kjedekontoret, og kan kalkulere sine innkjøpspriser basert på rabattene som er registrert i de enkelte avtaler. Det finnes også flere muligheter for eksport av data, slik at betingelser og/eller priser kan overføres til brukerens eget system.

Alle avtaler sendes/kommuniseres direkte mellom avtalepartene, og er ikke tilgjengelige for konkurrerende bedrifter.