Skip to main content
Skip table of contents

Generelle retningslinjer for NOBB Kontrakt

  • Leverandørene må påse at avtalene er oppdatert til enhver tid etter gjeldende avtaler.

  • Informasjon om betalingsbetingelser, årsbonuser etc. skal ikke med registreres i NOBB Kontrakt.

  • Det er ikke lagt inn sperrer eller hinder for å beskytte bruker fra å gjøre ”ulogiske” eller direkte feil registreringer i NOBB-Kontrakt.

  • Byggtjeneste kvalitetssikrer ikke innholdet i avtaler, slik som det gjøres med vareinformasjon

  • Dersom en forhandler har særavtale med en leverandør utenom kjedens leverandøravtale, bør forhandleren registrere disse betingelsene og elementene selv i avtalen som kommer fra kjedekontoret (legg inn rabattbetingelser og rabattelementer).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.