• Leverandørene må påse at avtalene er oppdatert til enhver tid etter gjeldende avtaler.

  • Informasjon om betalingsbetingelser, årsbonuser etc. skal ikke med registreres i NOBB Kontrakt.

  • Det er ikke lagt inn sperrer eller hinder for å beskytte bruker fra å gjøre ”ulogiske” eller direkte feil registreringer i NOBB-Kontrakt.

  • Byggtjeneste kvalitetssikrer ikke innholdet i avtaler, slik som det gjøres med vareinformasjon

  • Dersom en forhandler har særavtale med en leverandør utenom kjedens leverandøravtale, bør forhandleren registrere disse betingelsene og elementene selv i avtalen som kommer fra kjedekontoret (legg inn rabattbetingelser og rabattelementer).