Skip to main content
Skip table of contents

Bruk av NOBB Kontrakt

Et viktig fundament i NOBB Kontrakt er gruppestrukturen i NOBB. Her beskrives oppbygning av avtaler og bruk av NOBB Kontrakt

Leverandør bruker NOBB Kontrakt til å registrere og vedlikeholde handelens innkjøpsavtaler (rabatter og priser), og sender avtalene elektronisk til kunden.
Rabattene i NOBB Kontrakt knyttes til varegruppestrukturen i NOBB, og måten vareinformasjonen ligger strukturert på i NOBB er derfor meget viktig i NOBB Kontrakt sammenheng.

Kjedekontor har i mange tilfeller en rolle med å samle oppdaterte avtaler fra sine leverandører i NOBB Kontrakt, kvalitetsikre disse og videresende avtaler til medlemmene sine. Kjedekontorene oppdaterer også egne systemer med informasjon fra NOBB Kontrakt (rabattavtaler og priser).

Butikker som er medlemmer i en kjede vil kunne motta ferdig registrerte NOBB Kontrakt avtaler fra kjedekontoret. Dersom butikken ikke er med i en kjede kan avtalene komme direkte fra leverandør. Mange butikker velger også å legge inn sine egne kalkyler for kostpris (frakt osv.) og utsalgspris.
Fra NOBB Kontrakt kan man deretter overføre kalkulerte priser og/eller rabattbetingelser til butikkens eget system.

Sending av avtale som er registrert av leverandør kan foregå gjennom flere ledd.
Leverandør → Forhandler
Leverandør → Grossist → Forhandler
Leverandør → Kjedekontor → Forhandler
Leverandør → Grossist

Det er derfor svært viktig at avtalene er vedlikeholdt i forhold til det som er avtalt mellom leverandør og kjede til enhver tid.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.