Et viktig fundament i NOBB Kontrakt er gruppestrukturen i NOBB. Her beskrives oppbygning av avtaler og bruk av NOBB Kontrakt

Leverandør bruker NOBB Kontrakt til å registrere og vedlikeholde handelens innkjøpsavtaler (rabatter og priser), og sender avtalene elektronisk til kunden.
Rabattene i NOBB Kontrakt knyttes til varegruppestrukturen i NOBB, og måten vareinformasjonen ligger strukturert på i NOBB er derfor meget viktig i NOBB Kontrakt sammenheng.

Kjedekontor har i mange tilfeller en rolle med å samle oppdaterte avtaler fra sine leverandører i NOBB Kontrakt, kvalitetsikre disse og videresende avtaler til medlemmene sine. Kjedekontorene oppdaterer også egne systemer med informasjon fra NOBB Kontrakt (rabattavtaler og priser).

Butikker som er medlemmer i en kjede vil kunne motta ferdig registrerte NOBB Kontrakt avtaler fra kjedekontoret. Dersom butikken ikke er med i en kjede kan avtalene komme direkte fra leverandør. Mange butikker velger også å legge inn sine egne kalkyler for kostpris (frakt osv.) og utsalgspris.
Fra NOBB Kontrakt kan man deretter overføre kalkulerte priser og/eller rabattbetingelser til butikkens eget system.

Sending av avtale som er registrert av leverandør kan foregå gjennom flere ledd.
Leverandør → Forhandler
Leverandør → Grossist → Forhandler
Leverandør → Kjedekontor → Forhandler
Leverandør → Grossist

Det er derfor svært viktig at avtalene er vedlikeholdt i forhold til det som er avtalt mellom leverandør og kjede til enhver tid.