Etter pålogging i NOBB Kontrakt kommer man inn i dette skjermbildet. På venstre side vises tre faner «Aktive», “Innkommende “og «Sendt».

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Fanen Aktive viser alle avtaler som er godkjent av brukeren, mens fanen Innkommende viser nye og endrede avtaler som er mottatt fra leverandørene eller kjedekontoret.

Under fanen «Sendte» er en logg som viser når ulike avtaler er sendt fra kjedekontoret til mottakere.