5.3.3 Opprett pakninger på Standardvare

Forbrukerpakning (F-pak) Detaljistforpakning (D-pak) Transportforpakning (T-pak) Prissammenligningsenhet (PSE-pak)