07. Søk, rapporter og oversikter

7.1 Søk

7.1.1 Søk på nøkkelord

7.1.2 Filtreringsmuligheter

7.1.3 Avansert søk

7.1.4 Globalt søk

7.2 Eksport, import og maler

7.2.1 Eksport av data

7.2.4 Import av data

7.2.5 Excel maler (Importmal)

7.3.4. Oppdatering av en entitet via rapporter

7.4.0 Hvordan bruke Excel fil

7.4.2 Opprett ny vare via makro Excel import

7.4.9 Oppdater tekniske egenskaper via import