01. NOBB Leverandør releaser

1.1 NOBB Leverandør – releaser

1.2 Release (R1) Mars 2021

1.2.5 Sortering av entiteter

1.2.6 Visning av systembelastning

1.2.7 Avanserte funksjoner for filtrering av søk

1.2.9 Endringer i Excel-mal

1.2.10 Endringer i Visuell Analyse

1.2.12 Forbedring av visning for Oppgavestatus

1.3 Release (R2) – Juni 2021

1.4 Release (R3) – September 2021

1.5 Release (R4) – November 2021

7.4.5 Oppdater priser via Excel import