01. NOBB Leverandør releaser

1.1 NOBB Leverandør – releaser

1.2 Release (R1) Januar 2022

1.2.3 Visning av Min gjøremålsliste

1.2.4 Visning av feil i pakningsoversikt på vare

1.3 Release (R2) – Juni 2022

1.4 Release (R3) – September 2022

1.5 Release (R4) – November 2022