08. Hva er nytt i denne utgaven av NOBB Ver... 1.000

8.2 Dashbord – Beskrivelse av endring

8.3 Arbeidsflyt – Beskrivelse av endring

8.4 Moduler – Beskrivelse av endring

8.5 Varer – Beskrivelse av endring

8.5.1 Varetyper – Hva er nytt på vare?

8.5.2 Datafelter – Hva er nytt på vare?

8.5.3 Miljømerking – Hva er nytt på vare?

8.6 Pakninger – Beskrivelse av endring

8.7 NOBB Prisindeks – Beskrivelse av endring

8.8 Media – Beskrivelse av endring

8.8.1 Opplasting og kobling av bilder

8.8.2 Flere typer produktbilder

8.8.3 Erstatte media på modul

8.8.5 Flere produktbilder på en vare

8.10 Godkjenningsprosess er endret

8.10.1 Godkjenning – Modul

8.10.2 Godkjenning – Standardvare

8.10.3 Godkjenning – Sammensatt vare /Display

8.11 Firmainformasjon – Beskrivelse av endring

8.12 Entity Network