11. EPD Miljødata

11.1 Klimagassutslipp

11.2 GWP-verdier

11.3 Deklarert enhet