11. EPD Miljødata

11.1 Klimagassutslipp

11.2 GWP-verdier

11.3 Deklarert enhet

11.4 GWP-verdier omregnet til NOBB prisenhet