03. Bli kjent med løsningen

3.1 Ordliste for NOBB Leverandør

3.2 Utseende og menyer

3.3 Hjelp funksjonen