5.1.1 Opplasting av bilder

5.1.2 Angivelse av bildetype

5.1.4 Krav til informasjon på bilder

5.1.5 Vedlikehold av bildeinformasjon

5.1.6 Bruksområder bilder

5.1.7 Flytskjema