5.11 Alternativ leverandør

5.11.1 Opprettelse av Master Item

5.11.2 Opprettelse av Master Bundle

5.11.4 Flytskjema for Alternativ Leverandør vare